Dziękujemy! Zapytanie zostało wysłane.

Imię i nazwisko / Firma

Wymagane!

Temat wiadomości

Wymagane!

Telefon

Wymagane!

E-mail

Wymagane!

Treść zapytania

Wymagane!
Zamknij

Pompy ciepła

Pompa ciepła stanowi na dzień dzisiejszy najefektywniejsze i najbardziej energooszczędne rozwiązanie techniki grzewczej. Pompa ciepła stanowi doskonałe rozwiązanie użytkowe i jest najlepszą alternatywą np dla gazu. Urządzenia te pobierają energię cieplną ze źródła naturalnego i przenoszą ją do budynku.

Instalacja grzewcza z pompą ciepła składa się z trzech zasadniczych części:

 • dolnego źródła (kolektory, sondy),
 • węzła cieplnego, którego najważniejszym elementem jest pompa ciepła,
 • źródła górnego (instalacja C.O.)

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie zasobów energii naturalnej, której źródłem jest:

 • grunt,
 • woda podziemna lub powierzchniowa,
 • powietrze atmosferyczne

Zalety instalacji wyposażonej w pompę ciepła:

Pompa ciepła dostarcza prawie darmową energię, pobierając ją z niewyczerpalnego źródła – środowiska naturalnego. A dodatkowo:

 • jest wygodna i czysta - nie wymaga instalowania komina czy dodatkowego systemu wentylacji,
 • nie wydziela zapachów; jest w pełni zautomatyzowana,
 • pracuje cicho - nie jest dokuczliwa dla otoczenia,
 • jest bezpieczna dla środowiska naturalnego - nie emituje sadzy ani spalin,
 • zasilany przez nią układ grzewczy jest ekologiczny,

Pompa ciepła pozwala uniezależnić się od wzrostu cen paliw (gazu, oleju opałowego), spowodowanych wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, czy globalną sytuacją gospodarczą.
W miarę upływu czasu, sprawność pompy ciepła nie spada - jest stała w całym okresie jej eksploatacji.

Zasada działania pomp ciepła. Sprężarka.

Sprężarkowa pompa ciepła działa identycznie jak klasyczne sprężarkowe urządzenia chłodnicze, czyli lodówki, (ale w sposób odwrotny). W inny sposób zagospodarowuje się uzyskiwane ciepło. W pompie ciepła, parownik służy do pozyskiwania z otoczenia, przy niskiej temperaturze. W skraplaczu to samo ciepło oddawane jest, przy wyższej temperaturze, do ogrzewanego medium. Przepływ ciepła od niższej do wyższej temperatury, realizowany jest w zamkniętym obiegu termodynamicznym, w którym krąży w sposób ciągły czynnik roboczy, będący nośnikiem energii cieplnej. Podlega on przemianom termodynamicznym, stanowiącym zamknięty lewo-bieżny obieg termodynamiczny. Przepływ ciepła odbywa się kosztem energii elektrycznej zużywanej przez sprężarkę. O efektywności transformacji ciepła decyduje różnica między temperaturami górnego i dolnego źródła. Mniejsza różnica powyższych temperatur daje wyższą efektywność pracy pompy ciepła. Dlatego też, pompa ciepła najefektywniej pracuje w układach grzewczych niskotemperaturowych np. z ogrzewaniem podłogowym. O efektywności pracy pompy ciepła mówi tzw. współczynnik efektywności lub wzmocnienia (COP), określający stosunek energii cieplnej uzyskanej do energii elektrycznej pobranej przez silnik sprężarki. W obecnie stosowanych urządzeniach waha się od 5 a 5,5. Oznacza to, iż pompa dla budynku jednorodzinnego o zapotrzebowaniu ciepła 15 kW pobiera prąd o mocy 3 kW.
Właściwy dobór i pomiar kolektora dolnego źródła jest podstawowym i najważniejszym warunkiem prawidłowej pracy pompy ciepła. Nasza firma zajmuje się kompleksowo wykonaniem instalacji dolnego źródła takich jak:

1. Sondy pionowe - zwane też pionowym kolektorem gruntowym. Są rury PE 40 połączone z sobą złączką typu U ( wg. Patentu nr: 195036 ) z tworzywa sztucznego umieszczone w pionowych odwiertach, których głębokość i ilość ściśle zależy od mocy grzewczej pompy ciepła. Zasada działania jest bardzo prosta: w zamkniętym obiegu krąży niezamarzający płyn odbierając ciepło z gruntu oraz wód podziemnych i przekazuje je do pompy ciepła. W dolnych partiach gruntu gromadzi się ciepło, które praktycznie zachowuje stałą temperaturę przez cały rok. Wykorzystanie ciepła pochodzącego z tego podłoża jest bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska sposobem ogrzewania każdego rodzaju budynków, zarówno dużych jak i małych, prywatnych i publicznych. Kolektor zajmuje niewielką przestrzeń i można go zainstalować nawet na małych działkach. Po wywierceniu otworu nie ma konieczności przeprowadzania dużych prac rekultywacyjnych, zatem wpływ na najbliższe otoczenie jest minimalny. Wody gruntowe nie są wykorzystywane, więc ich poziom nie zmienia się (metoda opatentowana przez p. Franciszka Mrozek).

2. Dwie studnie - To tzw. układ woda – woda. Budujemy dwie studnie: czerpalną do poboru wody i chłonną do odprowadzenia (zrzutu) wody schłodzonej, która wypływa z pompy ciepła. Odległość pomiędzy studnią czerpalną i chłonną powinna być jak największa (co najmniej 15 m), żeby chłodna woda zrzucana nie mieszała się z wodą czerpaną, niekorzystnie obniżając jej temperaturę. Obie studnie muszą korzystać z tej samej warstwy wodonośnej, przy czym studnia czerpalna powinna znajdować się przed chłonną względem kierunku przepływu wody w tej warstwie. Chodzi o to, by woda schłodzona nie wracała do studni czerpalnej.

3. Instalacji pompy ciepła zasilanej powietrzem:
Zasada pracy urządzenia jest identyczna co w gruntowych pompach ciepła. Z tym, że dolnym źródłem jest przepływające przez urządzenie powietrze. Główne zalety tego typu instalacji to:

 • możliwość ogrzewania C.O. i C.W.U.,
 • możliwość montażu wewnątrz lub na zewnątrz budynku,
 • możliwość poboru powietrza z wewnątrz (np. w okresie zimowym) lub z zewnątrz budynku,
 • dobra efektywność ( COP ) jest przewidziana do temperatury ok. -10 C,
 • możliwość wykorzystania świeżego powietrza ( ochłodzonego ) do wymiany powietrznej lub w pewnym sensie klimatyzacji wewnątrz budynku,
 • alternatywnie, urządzenie może być wyposażone w zbiornik C.W.U.,
 • niskie koszty montażu,
 • długa żywotność,
 • w pełni zautomatyzowana praca i prosta obsługa,
 • bardzo estetyczny wygląd.

Zapraszamy Państwa do złożenia zapytania ofertowego. W odpowiedzi przedstawimy Państwu naszą ofertę wraz z wyceną całej instalacji.